Czytanie krytyczno-twórcze celem nauki czytania

Czytanie, obok myślenia, to kluczowa umiejętność, potrzebna, aby lepiej żyć. Pozwala na zdobycie samodzielności, rozwijanie zainteresowań. Jest ważna w codziennych społecznych sytuacjach jak zakupy czy formalności w banku. Każdy licealista powinien ze szkoły wynieść krytyczno-twórcze poznawanie treści.

Poziomy nauki czytania na przestrzeni edukacji szkolnej

Proces czytania jest skomplikowany i zaczyna się od najmłodszych lat. Na początku dziecko osłuchuje się z językiem, aby mniej więcej po rozpoczęciu edukacji szkolnej zacząć stopniowo samodzielnie czytać. Na tym etapie tekst rozumiany jest dosłownie. W kolejnych latach nabywane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, jednak najważniejsza kompetencja przychodzi w okolicy szkoły średniej i jest nią czytanie krytyczno-twórcze.

Co to jest czytanie krytyczno-twórcze?

Czytanie krytyczno-twórcze wyraża się w interpretacji tekstu. To dokonywanie oceny poprzez pryzmat własnych doświadczeń, ale również umiejętność odsunięcia tej oceny w czasie i pozostawienia otwartego problemu. Poszukiwanie materiału, sprawdzanie i weryfikowanie źródeł oraz krytyczne podejście to kolejne cechy czytania krytyczno-twórczego. Stwarza ono punkt wyjścia do własnego myślenia oraz twórczego działania.

Dlaczego umiejętność czytania krytyczno-twórczego jest tak ważna?

Umiejętność czytania krytyczno-twórczego bezpośrednio przekłada się na poziom życia człowieka. Na rynku pracy poradzi sobie najlepiej osoba, która potrafi szybko i sprawnie odszukać niezbędne informacje z różnych źródeł, przetworzy je i wykorzysta. Dzięki takim kompetencjom możliwe jest twórcze uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym, również duchowym. Człowiek ma możliwość rozwoju i podążania własną drogą, która naturalnie może różnić się od sposobu życia innych.

Licealne podręczniki do języka polskiego jako wsparcie czytania krytyczno-twórczego

Umiejętności czytania krytyczno-twórczego najmocniej rozwijane są na etapie szkoły średniej. Podręczniki do języka polskiego zawierają teksty odpowiednio skomplikowane pod względem słownictwa, struktur gramatycznych i liczby pojęć. W serii “Oblicza Epok” materiał nauczania ułożony jest chronologicznie, na przykład w książce “oblicza epok 3.1” znajdują się teksty Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego. Podobnie w podręcznikach “Ponad słowami” czy “Język Polski” wydawnictwa Operon. Każdy z nich zawiera zadania dotyczące interpretacji własnej poznawanego utworu.

W dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się dużą zmiennością i koniecznością ciągłego podwyższania swoich kompetencji umiejętność czytania krytyczno-twórczego jest wręcz wymagana. Warto o nią zadbać, ponieważ przełoży się ona realnie na poprawę życia młodego człowieka w przyszłości.

Czytanie, obok myślenia, to kluczowa umiejętność, potrzebna, aby lepiej żyć. Pozwala na zdobycie samodzielności, rozwijanie zainteresowań. Jest ważna w codziennych społecznych sytuacjach jak zakupy czy formalności w banku. Każdy licealista powinien ze szkoły wynieść krytyczno-twórcze poznawanie treści. Poziomy nauki czytania na przestrzeni edukacji szkolnej Proces czytania jest skomplikowany i zaczyna się od najmłodszych lat. Na…